Pozvánku na členskou schůzi 28. 2. 2024 18:00

Pozvánka na členskou schůzi

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně, z.s.

Datum konání: 28. 2. 2024 v 18:00, ZŠ Chýně – Bolzanova 800, 253 03 Chýně

Ke schůzi bude možné se připojit online, link bude zaslán členům klubu do e-mailu nebo zveřejněn na webu klubu rodičů nejpozději hodinu před plánovaným začátkem schůze.

Svolává předsedkyně spolku: Anna Tatarová

Body programu:

  1. Přivítání členů Klubu rodičů a hostů, e-mailové adresy a whatsapp kontakty, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Proběhlé akce KR
  3. Dotace pro KR od města Chýně
  4. Pexesiáda, Filharmoniště, Listování – aktuální info, schválení výdajů na pexesiádu
  5. Bezpečnostní akce – zadání soutěže pro děti na téma bezpečnost na silnicích v okolí školy, zaměřená na rodiče/řidiče, sponzoři akce?
  6. Hospodář klubu – odstoupení hospodáře, návrh nového hospodáře, hlasování
  7. Multikulturní setkání – představa, termín, pravidla, účastníci setkání
  8. Loučeň v roce 2024
  9. Diskuse

Odkaz na online připojení ke schůzce zde.

Přejít nahoru