Zápisy členských schůzí

Níže naleznete poslední zápisy členských schůzí. Jedná se o velice podrobný dokument zaznamenávající podněty, přípomínky a plány do budoucnosti Klubu rodičů, který je určen převážně členům klubu, kteří se nemohli samotné schůze účastnit.

Zápis ze schůze 28. 2. 2024

Zápis ze schůze 7. 11. 2023

Zápis ze schůze 21.9.2023

Zápis ze schůze 21.6.2023

Zápis ze schůze 19.1.2023

Zápis ze schůze 8.9.2022

Zápis ze schůze 9.6.2022

Zápis ze schůze 5.5.2022

Zápis ze schůze 7.4.2022 v PB

Stanovy spolku

Stanovy spolku

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2022

Zápis z jednání Kontrolní komise

Zápis z jednání 1.2.2023

Plná moc k zastupování na členské schůzi

Plná moc

Přejít nahoru