Pozvánka na členskou schůzi 27.5.2024 18:00

Pozvánka na členskou schůzi

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně, z.s.

Datum konání: 27. 5. 2024 v 18:00, ZŠ Chýně – Bolzanova 800, 253 03 Chýně
Svolává předsedkyně spolku: Anna Tatarová

Body programu:
1. Přivítání členů Klubu rodičů a hostů, kontrola usnášeníschopnosti, informace ke změnám zaslaným na soud
2. Proběhlé akce KR a zhodnocení – Pexesiáda, Filharmoniště, Listování, soutěž pro děti, Multikulturní setkání
3. Schválení Výroční zprávy za rok 2023
4. Volba 2 členů kontrolní komise, kterým skončí funkční období v červnu 2024
5. Změny stanov- placení členských příspěvků na školní rok, změna adresy ZŠ v článku XI o zániku klubu
6. Loučeň v roce 2024 a další plánované akce – fotosoutěž pro děti na léto, Zpomal, piknik pro prvňáčky
7. Výhled na rok 2025
8. Diskuse

Přejít nahoru