Soutěž pro děti zaměřená na rodiče: „Dávej pozor, ať nepřejedeš nejen mě, ale také mé spolužáky“

 • Soutěž probíhá v období 1. – 30.4. 2024 včetně
 • 1. 5. – 3. 5. 2024 proběhne neveřejné hlasování poroty
 • 6. 5. 2024 proběhne vyhlášení vítězů v aule ZŠ Bolzanova s paní starostkou či místostarostkou a městskou policií
 • Porota se skládá ze zástupců školy, městské policie, klubu rodičů a parťáků
 • Vítězné příspěvky mohou být:
  • uveřejněny v Chýňském zpravodaji (pokud nepůjde o video nebo zvuk), na webu KR a města, školy a na soc. sítích
  • v případě plakátů mohou být vyvěšeny podél veřejné komunikace a parkoviště u budov ZŠ a MŠ
  • sloužit k propagaci bezpečnosti na silnicích prostřednictvím KR, MŠ a ZŠ nebo města

 

 

Pravidla soutěže

 • účastníci: jednotliví/é žáci/žákyně nebo skupiny žákyň/žáků navštěvující MŠ nebo ZŠ v Chýni nebo děti do ukončení povinné školní docházky s trvalým pobytem v Chýni
 • soutěžní příspěvek se musí držet tématu: propagace bezpečného pohybu na silnicích v okolí školy zaměřený především na rodiče
 • možné formy příspěvku:
  • plakát ve formátu A3
  • video (max 2 minuty)
  • audionahrávky (max 1 minuta)
  • a to ve fyzické nebo elektronické formě
 • k příspěvku je třeba dodat podepsanou přihlášku – bez ní nebude příspěvek zařazen do soutěže; v případě účasti více soutěžích ve skupině musí být předána přihláška za každého z nich
 • soutěží se ve třech věkových kategoriích:
  • 1. třídy a mladší
  • 2. – 5. třída
  • 6. třída a starší
 • Příspěvky (spolu s přihláškou) nám předávejte:
  • Prostřednictvím elektronické pošty na adresu klub@zschyne.cz
  • Prostřednictvím elektronického úložiště (např. ulozto.cz) zaslané na adresu klub@zschyne.cz
  • na fyzických nosičích elektronických záznamů nebo fyzické příspěvky ve dnech 23.-30. 4. 2024 – prostřednictvím ZŠ Bolzanova – odevzdejte panu vrátnému
 • do soutěže nemohou být přijaty příspěvky:
  • vulgární či hanlivé
  • rizikové – pokud by příspěvek sám o sobě vypadal, že nabádá k problematickému jednání
  • při jejichž zpracování nebyly dodržovány zákony, dopravní předpisy, bezpečnost, zásady slušného chování nebo školní řád
 • každý soutěžící (skupina soutěžících) smí předat pouze jeden příspěvek
 • na výhru není právní nárok a nemůže být vyplacena v penězích
 • KR jako organizátor soutěže si vyhrazuje právo z objektivních důvodů vítěze nevybrat
 • V případě, kdy bude více příspěvků mít nejvyšší hodnocení, rozhodne o vítězi zástupce z Klubu rodičů
 • fotografie z předání cen bude uveřejněna v Chýňském zpravodaji, na webu KR a města a na soc. sítích (facebook)

 

Bezpečnostní opatření

 • během natáčení příspěvků musí být dbáno na bezpečnost
 • při natáčení nebo zpracování příspěvků musí být dodržovány zákony, dopravní předpisy, bezpečnost, zásady slušného chování a školní řád
 • KR nenese odpovědnost za soutěžící při zpracování soutěžního příspěvku

Přihláška do soutěže

Přejít nahoru