Přihláška do Klubu rodičů

Přihlášku si prosím stáhněte, vyplňte a poté předejte Klubu rodičů (do poštovní schránky na adrese ZŠ Chýně Bolzanova 800, Chýně či osobně na našich pravidelných setkáních).

K přijetí do Klubu rodičů je dále nutné uhradit členský příspěvek 200 Kč na náš transparetní účet: 2901113474/2010, níže lze využít pro platbu QR kód. Do poznámky prosím uvěďte své jméno a příjmení. Tento příspěvek se platí každý kalendářní rok a je splatný do konce října daného roku.

Přejít nahoru