Ohlednutí za Filharmoništěm

Sobota 15. října patřila v Chýni těm nejmenším, tedy malým dětem od narození, které jsme pozvali na jejich první koncert vážné hudby v životě. Aula byla uzpůsobena pro pohodlné sezení až ležení na žíněnkách a dekách a nikdo neočekával hromové ticho, jak to bývá na koncertech pro dospělé. Měli jsme možnost si poslechnout duo houslí a violoncella, zazněly tradiční skladby předních českých i zahraničních skladatelů a nechyběly populární a hlavně lidové písně pro děti, při kterých si mohli všichni zazpívat. Díky studentům druhého stupně Základní školy, bylo u auly přichystáno občerstvení, za což jim velice děkujeme.

Protože byl o akci velký zájem, již nyní Klub rodičů připravuje pokračování koncertů vážné hudby pro děti a připojí se i program pro starší děti od 3 let. Mělo by být interaktivnější a pro tuto věkovou skupinu ještě zajímavější. Celý koncert bude vyprávěním pohádky a již nyní se těšíme na hojnou účast.

Přejít nahoru